กลับหน้าหลัก ประวัติโรงเรียน ปรัชญา,คำขวัญ,สีประจำโรงเรียน,วิสัยทัศน์,พันธกิจ ผู้บริหาร,ครู,บุคลากร ภายในโรงเรียน ภาพสวยๆ จากตากล้องมือดี พบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
::ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนบ้านตาจ่อยหนองสระ  สพป.รอ.2::

ประวัติโรงเรียน

 

 ข่าวเด่นวันนี้


นายสัญญา ชาวไร่
ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

ร.ร. บ้านม่วง

ร.ร. บ้านค้อแสนสี

ร.ร. บ้านโพนงาม

ร.ร. บ้านหนองคูโคกเพ็ก

ร.ร.บ้านโนนสะอาดหนองแต้

    ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.รอ.2

    หนังสือราชการ  สพป.รอ.2

   - กลุ่มนิเทศติดตาม ฯ

   - กลุ่มนโยบายและแผน

   - กลุ่มบริหารงานบุคคล

  - กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

  - กลุ่มบริหารการเงิน ฯ

  - กลุ่มอำนวยการ

  - ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

  - หน่วยตรวจสอบภายใน

   ระบบ E-Money
      
(สลิปเงินเดือนออนไลน์)

    ระบบ E - Office

    ระบบ E - Filling

    ระบบ P - Obec

    Data  on  Web

อบรม e-Training

ปรัชญา,คำขวัญ,สีประจำโรงเรียน,ตรา,วิสัยทัศน์,พันธกิจ
แผนผังโรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหาร
ผู้บริหาร,ครู,บุคลากร ภายในโรงเรียน
ทำเนียบคณะกรรมการสถานศึกษา
ทำเนียบคณะกรรมการนักเรียน
รายชื่อนักเรียนปัจจุบัน
ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียน
ภาพสวยๆ จากตากล้องมือดี
ส่งอีเมล
พบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
ผลงานทางวิชาการของคุณครู
ผลงานการสร้างเว็บไซต์ของคุณครู
ผลงานการสร้าง E-learning ของคุณครู

 


โรงเรียนบ้านตาจ่อยหนองสระ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด  เขต 2
หมู่ที่  12  ตำบลดอกล้ำ  อำเภอปทุมรัตต์  จังหวัดร้อยเอ็ด  45190
WebMaster : Mr. Worawit  Boonyatipitak
e-mail : btns.roiet2@gmail.com